Publicații recente ale membrilor ISSEE

2024

Cărți apărute în 2024

https://acadsudest.ro/ro/editie-engleza-la-jurnalul-lui-paul-din-alep 

 

Cărți apărute în 2021

The Balkans in the Age of New Imperialism and Beyond, Proceedings of the session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019), edited by Vojislav Pavlović, 2021, 184 p. (BIESEE 18)

New Perspectives on Balkan Linguistics / Nouvelles perspectives sur la linguistique balkanique, Proceedings of the session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019), edited by Cătălina Vătășescu, Brăila, Istros, 2021, 215 p. (BIESEE 17)

Petre Guran, Rendre la couronne au Christ. Etude sur la fin de l’idée impériale à Byzance, Herlo Verlag, Heidelberg (Supplementa EBPB, vol. 1), 2021, 554 p. + 92 illustrations (Institut d'Études Sud-Est Européennes - Société Roumaine d'Études Byzantines)

Nicolae-Șerban Tanașoca, Cuvinte latine la scriitorii bizantini din secolele VI-X, Brăila, Editura Istros, 2021, 250 p. (Academia Română - Institutul de Studii Sud-Est Europene)

Religious Rhetoric of Power in Byzantium and South-Eastern Europe, Proceedings of the session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019), edited by Ivan Biliarsky, Mihail Mitrea, and Andrei Timotin, Brăila, Istros, 2021, 404 p. (BIESEE 15)

Ștefan Petrescu, Corespondenții români de presă și publicațiile emigrației balcanice (1877-1916), Editura Istros, 2021, 297 p. (Academia Română - Institutul de Studii Sud-Est Europene)

Biblical Apocrypha in South-Eastern Europe and Related Areas, Proceedings of the session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019), edited by Maria Cioată, Anissava Miltenova, and Emanuela Timotin, 2021, 382 p. (BIESEE 16)

 

Cărți apărute în 2020

La culture écrite des périphéries byzantines du Moyen-Âge à l’époque moderne. Actes de la session organisée dans le cadre du XIIe Congrès international d’études sud-est européennes (Bucarest, 2-6 septembre 2019), éditeur Paolo Odorico, Heidelberg, Herlo Verlag = Études byzantines et post-byzantines, nouvelle série, tome II (IX), 2020, 220 p.

Oana Uță, Martin Maiden, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Rodica Zafiu, The Oxford History of the Romanian Morphology, Oxford, Oxford University Press, 2020, 496 p. 

Mihai Berza, De la Méditerranée à la mer Noire, édition par Andrei Pippidi, Brăila, Editura Istros, 2020, 868 p.

Daniel Cain, Aneta Mihaylova, Roumiana Stantcheva, Andrei Timotin (ed.), Spre Pământul Făgăduinței, între Balcani și Bugeac. Omagiu Doamnei Profesoare Elena Siupiur la împlinirea vârstei de 80 de ani, Brăila, Editura Istros, 2020, 647 p.

Ion Dragu, Campania anilor 1916-1918, studiu introductiv, îngrijire ediție și note de Daniel Cain, București, Humanitas, 2020, ca. 450 p. (în curs de apariție)

Lia Chisacof, Abrégé des principes de la grammaire françoise. Scurtare începăturilor grăitoarei franţozeşti. O piesă insolită la dosarul francofiliei și francofoniei românești, notă asupra ediției, studiu lingvistic, ediție, indice și concordanță de termeni gramaticali, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2020, 250 p.

Simona Nicolae, Lora Taseva, Cătălina Vătășescu, Dana-Mihaela Zamfir (ed.), Limbă și cultură în Sud-Estul Europei / Langue et culture dans le Sud-est de l'Europe. Actele Colocviului româno-bulgar, 5 iunie 2018. Actes du Colloque roumain-bulgare, le 5 juin 2018, București, Editura Academiei Române, 2020 (Biblioteca de Studii și Cercetări Sud-Est Europene, VIII), 166 p.

Paul din Alep, Jurnal de călătorie. Siria, Constantinopol, Moldova, Valahia și Țara Cazacilor, traducere din limba arabă, studiu introductiv și note de Ioana Feodorov, cu  colaborarea Yuliei Petrova și a lui Mihai Țipău, Brăila, Editura Istros, 2020, 624 p.

Ioana Feodorov (ed.), South-Eastern Europe and the Eastern Mediterranean, Proceedings of the Session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019), Brăila, Editura Istros, 2020 (BIESEE 11), 323 p.

Archim. Policarp Chițulescu, Ioana Feodorov (ed.), Culture manuscrite et imprimée dans et pour l’Europe du Sud-Est/ Manuscript and Printed Culture in and for South-East Europe, Brăila, Editura Istros, 2020 (BIESEE 12), 237 p.

Minorités religieuses dans le Sud-Est européen, Actes de la session organisée dans le cadre du XIIe Congrès international d'études sud est européennes (Bucarest, 2-6 septembre 2019), volume édité par Mădălina Vârtejanu-Joubert, Brăila, Editura Istros, 2020 (BIESEE 13), 271 p.

Translations of Patristic Literature in South-Eastern Europe, Proceedings of the Session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019), edited by Lora Taseva and Roland Marti, Istros, 2020 (BIESEE 14), 342 p.

Bernard Heyberger, Creștinii din Orient, traducere Aniela Siladi, ediție coordonată, note, bibliografie și postfață de Ioana Feodorov, Cluj-Napoca, Renașterea, 2020, 171 p.

Mihail-George Hâncu, The Terminology of Ancient Greek Cosmogonies, București, Editura Universității din București, 2019 [2020], 394 p.

Ligia Livadă-Cadeschi, De la milă la filantropie. Instituţii de asistare a săracilor din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea, ediția a II-a, București, Editura Cuvântul Vieții, 2020.

Eusebiu din Cezareea, Istoria bisericească, traducere din limba greacă, studiu introductiv şi note de Pr. Prof. Teodor Bodogae, ediţie revizuită de Tudor Teoteoi, Bucureşti, Ed. Basilica, 2020, 520 p.

Constantin Erbiceanu, Bibliografia Greacă sau cărţile greceşti imprimate în Principatele Române în epoca fanariotă şi dedicate domnitorilor şi boierilor români. Studii literare, notă despre ediţie, text stabilit şi note de Mihai Ţipău, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2020, 230 p.

Pr. dr. Paul Mihail, Jurnalul călătoriei de studii în Grecia, la Muntele Athos şi la Constantinopol (1931) / Το ημερολόγιο του ταξιδιού σπουδών στην Ελλάδα, το Άγιο Όρος και την Κωνσταντινούπολη (1931), ediţie bilingvă, îngrijire de ediţie Mihai Ţipău, traducere în limba greacă Mihai Ţipău și Ştefan Petrescu, Bucureşti, Editura Omonia, 2020, 397 p.

 

Cărți apărute în 2019

Petre Guran, David A. Michelson (ed.), Faith and Community around the Mediterranean. In Honor of Peter R. L. Brown, Heidelberg, Herlo Verlag = Études byzantines et post-byzantines, nouvelle série, tome I (VIII), 2019 [2020], 320 p.

Viorel Panaite, Ottoman Law of War and Peace. The Ottoman Empire and Its Tribute-Payers from the North of the Danube, Second Revised Edition, Leiden-Boston, Brill, 2019, XXIII + 470 p. ISBN 978-90-04-41110-4

Savoirs prédictifs et techniques divinatoires de l’Antiquité tardive à Byzance, éditeurs Paul Magdalino et Andrei Timotin, Seyssel, La Pomme d’or, 2019, 510 p. 978-2-9557042-3-3

Broderies de tradition byzantine en Roumanie du XVe au XVIIe siècle. Autour de l’Étendard d’Étienne le Grand, sous la direction de Jannic Durand, Dorota Giovannoni et alii, Paris, Musée du Louvre, 2019, 88 p. + 70 illustrations, ISBN 978-2-902302-4. [cu colaborarea Zamfirei Mihail și a Oanei Iacubovschi pentru transcrierea inscripțiilor slave și grecești].

 N. Iorga, Jurnalul ultimilor ani 1938-1940, îngrijire de text, note și introducere de Andrei Pippidi, București, Humanitas, 2019, 368 p. 978-973-50-6422-8

Maria Ana Musicescu, Tradition et innovation dans l'art du Sud-Est européen du XVe au XIXe siècle, édition par Oana Iacubovschi, Brăila, Istros, 2019, 279 p. (BIESEE 5) 978-606-654-330-9

Elena Siupiur, Die deutschen Universitäten und die Bildung der Intelligenz in Rumänien und den Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert, Brăila, Istros, 2019, 320 p. (BIESEE 6) ISBN 978-606-654-363-7

Un siècle d’études sud-est européennes en Roumanie. Bilan historiographique, édition par Andrei Timotin, Brăila, Istros, 2019, 310 p. (BIESEE 7) ISBN 978-606-654-364-4

Dinamici sociale și transferuri culturale în Sud-Estul european (secolele al XVI-lea - al XIX-lea), editor Andrei Timotin, București, Editura Academiei Române, 2019, 366 p. ISBN 978-973-27-3068-3. 

Zamfira Mihail, Rezistenţa prin cultură în Basarabia (Secolul XIX), I. Scrieri parenetice (Documenta Basarabiae, 5), Bucureşti - Brăila, Editura Academiei Române - Editura Istros, 2019, 282 p., ISBN 978-606-654-372-9.

Omagiu Profesorului Grigore Brâncuş. La 90 de ani, editori Gh. Chivu și Cătălina Vătăşescu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 600 p., ISBN: 978-606-16-1068-6

 

Cărți apărute în 2018

Zamfira Mihail, P.P. Panaitescu, Catalogul manuscriselor slavo-române și slave din Biblioteca Academiei Române, vol. III/1, București, Editura Academiei Române.

Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare, vol. VI/2 Ungaria, ed. coord. Ioana Feodorov și Andrei Timotin, București, Editura Academiei Române.

Virgil Cândea, Histoire des idées en Europe du Sud-Est (XVIIe-XVIIIe siècles), édition par Ioana Feodorov et Mihai Țipău, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 4). 

Florin Țurcanu, Jean-Noël Grandhomme (sous la dir.), La Grande Guerre dans les Balkans, Actes du colloque du 7 juin 2018, Sofia, Institut Français de Bulgarie, 2018, 141 p.

N. Iorga, Histoire des États balkaniques à l'époque moderne, édition par Andrei Pippidi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 1), 2018, 380 p.

Nicolae-Șerban Tanașoca, Études byzantines et balkaniques, édition par Oana Iacubovschi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 2), 2018, 314 p.

Viorel Panaite, News in England on the Great Turkish War (1683-1699), Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 3), 2018, 200 p.

Andrei Pippidi, Documente despre locul românilor în Sud-Estul Europei, București, Editura Academiei Române, 2018, 272 p.

Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut. Studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, ed. Marian Coman, Ovidiu Cristea, Ovidiu Olar, Radu G. Păun, Andrei Timotin, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2018, 516 p.

Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri, note și impresii, ediție și studiu introductiv de Daniel Cain, București, Humanitas, 2018, 270 p.

 

Cărți apărute în 2017

Andrei Pippidi, Postelnic Manolachi Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani până în zilele noastre, ediție, introducere și note, București, Editura Academiei Române, 2017, 280 p.

Lia Brad Chisacof, Meșteșugul doftoriei - Primul tratat românesc de medicină, studiu filologic, studiu ligvistic, ediție, glosar și indice, București, Editura Academiei Române, 2017, 1020 p.

Cristina Feneșan, Banatul otoman. Studii istorice, Timișoara, Ariergarda, 2017, 480 p.

Ştefan Dorondel, în colaborare cu Thomas Sikor, Johannes Stahl, Phuc Xuan To (eds.), When Things become property. Land Reform, Authority and Value in Postsocialist Europe and Asia, Berghahn, New York, Oxford, 2017.

Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război. 1908-1918, ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Daniel Cain, Humanitas, București, 2017, 248 p.

Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii internaționale, Biblioteca de studii și cercetări sud-est europene, VII, Brăila, Muzeul Brăilei Carol I – Editura Istros, 2017, 348 p.