Institutul de Studii Sud-Est Europene organizează, începând din 2018, cursuri de limbi balcanice și orientale, care se adresează cu precădere cercetătorilor și doctoranzilor: 

curs de albaneză (dr. Cătălina Vătășescu). Curs temporar întrerupt pe perioada pandemiei.

curs de bulgară (dr. Elena Siupiur). Cursul continuă prin e-mail pe perioada pandemiei.

curs de neogreacă (dr. Lia Brad Chisacof, dr. Ștefan Petrescu). Curs temporar întrerupt pe perioada pandemiei. 

curs de sârbă (dr. Mihail-George Hâncu), în zilele de luni, între orele 18 și 20 (online). 

curs de slavă veche (dr. Mihail-George Hâncu), în zilele de joi, între orele 14 și 16 (online). 

curs de turcă osmană (dr. Radu Dipratu), în zilele de joi, între orele 12 și 14 (online).

curs de limbă arabă (dr. Ioana Feodorov).