INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL ACADEMIEI ROMÂNE

„Institutul de studii sud-est europene are ca scop studierea limbilor națiunilor din regiunea carpatică și balcanică, precum și a celor din imediata apropiere a frontierei noastre de Nord și Est, îndrumarea, ajutarea și organisarea cercetărilor științifice în domeniul istoriei, geografiei, etnografiei, arheologiei, folklorului, artei și economiei politice”.

N. Iorga, V. Pârvan, Gh. Murgoci 

„Regulamentul Institutului de Studii Sud-Est Europene, art. 1”, 1921

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, reînființat în 1963, sub direcția lui Mihai Berza, este succesorul de drept al institutului omonim întemeiat de N. Iorga, în colaborare cu Gh. Murgoci și V. Pârvan, în 1914, și al Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, întemeiat de Victor Papacostea în 1937, ambele desființate de regimul comunist în 1948.

----------------------------------------------

În zilele de 19 și 20 iunie, la Sofia, Institutul nostru a organizat împreună cu Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" și cu Institutul de Studii Balcanice al Academiei Bulgare de Științe Colocviul româno-bulgar"Le Sud-Est européen à travers les siècles: histoire sociale, contacts linguistiques et culturels".

----------------------------------------------

Vineri, 31 mai, a avut loc în cadrul Bookfest, la standul editurii Istros, lansarea celor patru volume apărute anul trecut în noua serie a Institutului de Studii Sud-Est Europene, „Bibliothèque de l'Institut d'études sud-est européennes”. În aceeași zi a avut loc la standul editurii Humanitas lansarea ediției „Jurnalului ultimilor ani (1938-1940)” al lui N. Iorga, îngrijită de profesorul Andrei Pippidi. 

----------------------------------------------

Vineri, 24 mai, Institutul de Studii Sud-Est Europene a fost prezent la acordarea premiilor Fundației culturale „Magazin istoric”.
Volumul VI.2 Ungaria al lucrării „Mărturii românești peste hotare”, editat de Ioana Feodorov și Andrei Timotin, a primit premiul „Nicolae-Șerban Tanașoca”.
Volumul Paul Mihail, Reconstituiri. Jurnal. Corespondență, ediție îngrijită de Zamfira Mihail și Mihai Papuc, cu o prefață de acad. Ștefan Ștefănescu, apărut la Editura Știința din Chișinău, a primit premiul „Asociației Sanda și Virgil Cândea”.

----------------------------------------------

Luni, 20 mai 2019, ora 13.00, la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca în Sala de Conferințe a Institutului, a avut loc lansarea de carte a volumului Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare, vol. VI.2. Ungaria, editori: Ioana Feodorov și Andrei Timotin, prefață: acad. Ioan-Aurel Pop, București – Brăila, Editura Academiei Române – Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2019. ​

----------------------------------------------

NOUTĂȚI EDITORIALE

P.P. Panaitescu, Zamfira Mihail, Catalogul manuscriselor slavo-române și slave din Biblioteca Academiei Române, vol. III, partea I-a, București, Editura Academiei Romane, 2018, 503 p.

Florin Țurcanu, Jean-Noël Grandhomme (sous la dir.), La Grande Guerre dans les Balkans, Actes du colloque du 7 juin 2018, Sofia, Institut Français de Bulgarie, 2018, 141 p.

Virgil Cândea, Histoire des idées en Europe du Sud-Est (XVIIe-XVIIIe siècles), édition par Ioana Feodorov et Mihai Țipău, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 4), 2018, 349 p.

Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare, vol. VI/2 Ungaria, editori coordonatori Ioana Feodorov și Andrei Timotin, București, Editura Academiei Române, 2018, 852 p