INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL ACADEMIEI ROMÂNE

„Institutul de studii sud-est europene are ca scop studierea limbilor națiunilor din regiunea carpatică și balcanică, precum și a celor din imediata apropiere a frontierei noastre de Nord și Est, îndrumarea, ajutarea și organisarea cercetărilor științifice în domeniul istoriei, geografiei, etnografiei, arheologiei, folklorului, artei și economiei politice”.

N. Iorga, V. Pârvan, Gh. Murgoci 

„Regulamentul Institutului de Studii Sud-Est Europene, art. 1”, 1921

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, reînființat în 1963, sub direcția lui Mihai Berza, este succesorul de drept al institutului omonim întemeiat de N. Iorga, în colaborare cu Gh. Murgoci și V. Pârvan, în 1914, și al Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, întemeiat de Victor Papacostea în 1937, ambele desființate de regimul comunist în 1948.

 

NOUTĂȚI EDITORIALE

Andrei Pippidi, Postelnic Manolachi Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani până în zilele noastre, ediție, introducere și note, București, Editura Academiei Române, 2017, 280 p.

Cristina Feneșan, Banatul otoman. Studii istorice, Timișoara, Ariergarda, 2017, 480 p.

Lia Brad Chisacof, Meșteșugul doftoriei - Primul tratat românesc de medicină, studiu filologic, studiu ligvistic, ediție, glosar și indice, București, Editura Academiei Române, 2017, 1020 p.

Ştefan Dorondel, în colaborare cu Thomas Sikor, Johannes Stahl, Phuc Xuan To (eds.), When Things become property. Land Reform, Authority and Value in Postsocialist Europe and Asia, Berghahn, New York, Oxford, 2017.

Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii internaționale, Biblioteca de studii și cercetări sud-est europene, VII, Brăila, Muzeul Brăilei Carol I – Editura Istros, 2017, 348 p.

Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război. 1908-1918, ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Daniel Cain, Humanitas, București, 2017, 248 p.

Antim Ivireanul, Predici. Un manuscris inedit din Basarabia (1824), ediție critică, studiu introductiv, note, facsimil de Zamfira Mihail și Paul Mihail, preambul Victor Spinei, Ionel Cândea, cuvânt înainte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, București – Brăila – Editura Academiei Române – Muzeul Brăilei-Editura Istros, 2017, 649 p.


 

CONFERINȚELE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE

6 februarie 2018
VLADIMIR CREȚULESCU (Muzeul Municipiului București)
Originile discursului identitar aromân-român (1770-1878)